Không cần biết nhiều về tin học vẫn có thể tự làm riêng 1 website hoàn chỉnh, tự tin nhận các dự án thiết kế và quản trị website cho các doanh nghiệp, tận dụng các cách kiếm tiền hiệu quả từ internet để sinh lợi cho cá nhân.

 Hãy đến ngay khóa học THIẾT KẾ WEBSITE DOANH NGHIỆP.

I.ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Các đối tượng muốn thiết kế, xây dựng và quản trị Trang Web Doanh nghiệp mang tính chuyên nghiệp.
- Sinh viên cần trang bị kiến thức trong lĩnh vực Web và Database để hỗ trợ việc học và chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp.
- Chuyên viên Thiết kế của các Công Ty Quảng Cáo, Thương Mại Điện Tử....

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng xây dựng được website Thương Mại Điện Tử. Xây dựng website hoàn chỉnh bao gồm:
- Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng trang quản trị (Back-End).
- Xây dựng trang hiển thị (Front-End).

III. THỜI GIAN HỌC
Thời gian học: 3 tháng (36 buổi, 1 tuần học 3 buổi, 1 buổi 3 tiết).