SketchUp Pro 2015 là một chương trình môhình 3D tối ưu hóa cho một loạt các ứng dụng như kiến trúc, dân dụng, cơ khí.

Thời gian học: Từ 18h - 19h30 ngày thứ 3 - 5 - 7 trong tuần.

Học phí: 1.500.000 đồng/hv (trọn gói)