HỆ THỐNG TRA ĐIỂM THI
Trung Tâm Tin Học Trường Tín

Từ khóa   (*)
Ngày thi  
Hướng dẫn tra cứu: Hệ thống hỗ trợ tra cứu theo: họ tên, hoặc theo họ, hoặc theo tên. Tra cứu theo tiếng việt (VNI) hoặc tiếng việt không dấu. Ví dụ nếu họ tên của bạn là Nguyễn Trần Mai Anh thì có thể gõ: Nguyễn Trần Mai Anh, Trần Mai Anh, Mai Anh, Anh hay Tran Mai Anh!