📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 
* Khai giảng lớp ứng dụng đồ họa Photoshop cơ bản - nâng cao
- Ngày khai giảng: 15/6/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
☎️ Hotline: 02923.831.813

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA COREL
* Khai giảng lớp ứng dụng đồ họa Corel
- Ngày khai giảng: 14/06/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
☎️ Hotline: 02923.831.813

TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN 
THÔNG BÁO
* Khai giảng lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Ngày khai giảng: 12/06/2018
-Thời gian: Tối 3/5/7 từ 18h00 -19h30
 Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813 - 0909349666
#chungchi
#bangA
#ungdungCNTTCB
#coban

 
 

TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN 
THÔNG BÁO
* Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Ngày khai giảng: 15/06/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 từ 18h00 -19h30 - thời giang thi 24/6
 Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813 - 0909349666
#chungchi
#bangA
#ungdungCNTTCB
#coban

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
* Khai giảng lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Ngày khai giảng: 02/06/2018
-Thời gian: Tối 3/5/7 từ 18h00 -19h30
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813 - 0909349666
#chungchi
#bangA
#ungdungCNTTCB
#coban