📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ WEBSITE
* Khai giảng lớp ứng dụng Thiết Kế Website
- Ngày khai giảng: 1/6/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813

 

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ REVIT
* Khai giảng lớp ứng dụng thiết kế 3D-Revit
- Ngày khai giảng: 01/06/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA COREL
* Khai giảng lớp ứng dụng đồ họa Corel
- Ngày khai giảng: 14/05/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 
* Khai giảng lớp ứng dụng đồ họa Photoshop cơ bản - nâng cao
- Ngày khai giảng: 2/6/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
☎️ Hotline: 02923.831.813

📣📣📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA AUTOCAD
* Khai giảng lớp ứng dụng đồ họa AutoCAD
- Ngày khai giảng:02/06/2016
-Thời gian: Tối 3-5-7 từ 19h30- 21h00
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
️ Hotline: 02923.831.813