Khai giảng lớp AUTOCAD

Thời gian đào tạo: 8 tuần

Học phí trọn khóa: 800.000đ

Lịch học: Tối 3 - 5 - 7  19H30 - 21H hàng tuần.

Khai giảng lớp Photoshop

Thời gian đào tạo: 10 tuần

Học phí trọn khóa: CB: 1.500.000đ

                               NC: 1.200.000đ

Lịch học: Tối 2 - 4 - 6  17H30 - 21H hàng tuần.

* Khai giảng lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngày khai giảng: 02/03/2018

- Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Hotline: 02923.831.813

Khai giảng lớp CorelDraw

Đối tượng học: Học viên đã có chứng chỉ Tin học A

Thời gian đào tạo: 10 tuần

Học phí trọn khóa: 1.500.000

Lịch học: Tối 2 - 4 - 6  18H - 19H30 hàng tuần.

* Ngày khai giảng: 18/12/2017 Lớp CB 37 Từ 19h30-21h học các ngày thứ 2-4-6

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT cơ bản: chi tiết

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT nâng cao: chi tiết