* Ngày khai giảng: 05/12/2017 Lớp CB 36 Từ 18h - 19h30 học các ngày thứ 3-5-7

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT cơ bản: chi tiết

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT nâng cao: chi tiết

 

* Khai giảng lớp ôn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngày khai giảng: 12/12/2017

- Ngày thi: 24/12/2017

- Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Hotline: 02923.831.813

 

 

 

 

 

* Ngày khai giảng: 13/11/2017 Lớp CB 35 Từ 18h - 21h học các ngày thứ 2-4-6 | Ngày thi dự kiến: 24/12/2017

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT cơ bản: chi tiết

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT nâng cao: chi tiết

SketchUp là một chương trình mô hình 3D tối ưu hóa cho một loạt các ứng dụng như kiến trúc, dân dụng, cơ khí. 

- Ngày khai giảng: 11/11/2017 Thứ 7 hằng tuần 

- Lịch học: + Chiều thứ 7 từ 14h-17h

- Thời gian học: 12 tuần 

- HP: 2.500.000 đồng/hv 

* Ngày khai giảng: 07/11/2017 Lớp CB 34 Từ 18h - 19h30 học các ngày thứ 3-5-7 | Ngày thi dự kiến: 24/12/2017

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT cơ bản: chi tiết

* Chi tiết nội dung học lớp CNTT nâng cao: chi tiết