📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA COREL
* Khai giảng lớp ứng dụng đồ họa Corel
- Ngày khai giảng:04/07/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
☎️ Hotline: 02923.831.813

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ REVIT
* Khai giảng lớp ứng dụng thiết kế 3D-Revit
- Ngày khai giảng: 04/7/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30, 19h30- 21h00
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 4/7/2018
* Khai giảng lớp ứng dụng CNTT Cơ Bản
- Ngày khai giảng: 04/07/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 18h-19h30
Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
 Hotline: 02923.831.813

TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG
LỚP THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT SKETCHUP
Lịch học: tối 3-5-7 18h-19h30
Khai giảng:04/07/2018
Đc: 79c Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Hotline: 0909349666- 02923831813

📣 📣 📣KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG TIN HỌC NÂNG CAO
- Ngày khai giảng:4/7/2018
-Thời gian: Tối 2-4-6 từ 6h-7h30
⛪️Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
☎️ Hotline: 02923.831.813