Khai giảng 10/06/2014  Giờ học: 7h30 đến 9h00; Ngày học: Sáng 3-5-7 Ngày thi: 24/08/2014      

- Phòng học máy lạnh

- Phương pháp trực quan

- Máy Chiếu Projector + PowerPoint