Khai giảng ngày: 10/06/2014 Giờ học: 19h30- 21h00 Ngày học: Tối  3-5-7, Ngày thi:  24/08/2014.

- Phòng học máy lạnh

- phương pháp: slide + máy chiếu