Khai giảng ngày: 09/06/2014 Giờ học: 18h00-19h30-21h00 Ngày học: tối 2 - 4 - 6

- Thời gian học: 10 tuần

- Học phí: 1.100.000đ/khóa

- Cấp chứng chỉ Coreldraw cuối khóa