Khai giảng ngày: 28/04/2014 Lịch học: Tối 2 - 4 - 6 từ 18h00 - 19h30

Học tối  2-4-6
Tối: 18h00 - 19h30
Cấp chứng chỉ Nghề "Kỹ thuật phần cứng" khi kết thúc khóa.