Khai giảng: ngày 09/06/2014 Giờ học: 18h00-19h30-21h00 Ngày học: Tối 2-4-6

Học phí:

- Cơ bản: 1.100.000đ/khóa

- Nâng cao: 1.200.000đ/khóa

- Cấp chứng chỉ nghề sau khóa học

- Khai giảng đầu mỗi tuần