Khóa 61

Khai giảng ngày: 27/07/2014

Giờ học: 19h30 - 21h00

Ngày học: 2 - 4 - 6

- Cấp chứng chỉ kỹ thuật phần cứng khi kết thúc khóa