TT

Chương trình

Khai giảng

Lịch học

01 TIN HỌC CHỨNG CHỈ A QUỐC GIA 15-05-12

18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5 - 7

02 TIN HỌC CHỨNG CHỈ A QUỐC GIA 15-05-12
 
Sáng 7h30 -10h30
Thứ 2 - 4 - 6
03 TIN HỌC CHỨNG CHỈ A QUỐC GIA 05-06-12
 
Tối từ 18h00 -19h30
Thứ 2 - 4 - 6
04

TIN HỌC CHỨNG CHỈ B QUỐC GIA

MS. ACCESS

05-06-12 Chiều thứ 2 - 4 - 6
Từ 13h30 đến 16h30
05

TIN HỌC CHỨNG CHỈ B QUỐC GIA

MS. ACCESS

04-06-12 Tối thứ 2 - 4 - 6
từ 19h30 đến 21h00
06

TIN HỌC CHỨNG CHỈ B QUỐC GIA MS. ACCESS

02-03-12 Tối thứ 2 - 4 - 6
Từ 18h00 đến 19h30
07 LỚP ĐỒ HỌA COREL DRAW
 
05-06-12
 

Tối thứ 3 - 5 - 7
Từ 18h00 đến 19h30

hoặc từ 19h30 đến 21h00

08 LỚP ĐỒ HỌA COREL DRAW
 

04-06-12 hết chỗ

18h -19h30
Thứ Hai,Thứ Tư, Thứ Sáu
09 LỚP XỬ LÝ ẢNH PHOTOSHOP
 
05-06-12

 

Tối thứ 3 - 5 - 7
Từ 18h00 đến 19h30

hoặc từ 19h30 đến 21h00
10 LỚP XỬ LÝ ẢNH PHOTOSHOP
 
04-06-12
hết chỗ

Tối thứ 2 - 4 - 6

18h00 đến 19h30 hoặc 19h30 đến 21h

11 LỚP VẼ XÂY DỰNG AUTOCAD 04-06-12
18h - 19h30
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
12 LỚP XẼ XÂY DỰNG AUTOCAD 04-06-12
 
19h30 -21h
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
13 KỸ THUẬT PHẦN CỨNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 08-06-12

Tối thứ 2 - 4- 6

Từ 18h00 đến 19h30

14 KỸ THUẬT PHẦN CỨNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 09-06-12
 
17h30 -19h30
Thứ Hai,Thứ Tư, Thứ Sáu
15 THIẾT KẾ WEB JOOMLA V 2.5
GIẢM 5%
09-06-12 Thứ Bảy: 13h30-17h &
Chủ Nhật: 8h-11h
       
21 THIẾT KẾ QUẢNG CÁO 09-06-12 18h-21h Lớp 5 tháng
Thứ Ba,Thứ Năm,Thứ Bảy
22 THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH VỚI REVIT 09-06-12  Thứ Bảy  &  Chủ Nhật: 7h30-11h Lớp 3 tháng
23 THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH VỚ 3Ds MAX 09-06-12 Thứ Bảy: 14h-17h & Lớp 3 tháng
Chủ Nhật: 8h30-11h
24 Đồ Họa WEB 09-06-12 17h30 -19h30
Thứ Ba,Thứ Năm,Thứ Bảy

 

TI