Khai giảng ngày: 04/07/2014 Lịch học: Tối 2 - 4 - 6 - 18h00 - 21h00; Lịch thi: 24/08/2014

Khóa học 1,5 tháng

Học phí: 550.000đ/trọn khóa

Ngày thi: 24/08/2014

Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 nơi thi:

- Thi ở trường ĐHCT - Do ĐHCT cấp chứng chỉ

- Thi tại Trung Tâm Trường Tín - Do SGD&ĐT cấp chứng chỉ

Tất cả đều là chứng chỉ quốc gia