Khai giảng ngày: 23/08/2014

Ngày thi: 26/10/2014

Giờ học: 7h30 - 9h30 Lịch học: Tối 3.5.7

- Thi Đại học Cần Thơ hoặc Sở Giáo Dục