Thông báo khai giảng lớp chứng chỉ A tin học ngày 09/03/2015

Thời gian học: thứ 2,4,6 trong tuần từ 19h30 - 21h00

Ngày thi: 22/03/2015