Thông báo khai giảng lớp chứng chỉ B tin học ngày 13/10/2014

Thời gian học: Buổi tối các ngày thứ 3.5.7 trong tuần từ 7h30 - 9h

Ngày thi: 21/12/2014