Thông báo khai giảng các lớp thiết kế quảng cáo Corel và Photoshop nhận học viên thường xuyên vào đầu mỗi tuần và đào tạo theo phương pháp kèm từng học viên

 

 

 

Thời gian học: tối 2.4.6 và lớp 3.5.7.

Thời gian học: 10 tuần.

Học phí 1.200.000đ