KHAI GIẢNG LỚP CÀI ĐẶT - LẮP RÁP MÁY TÍNH NGÀY 18/03/2015

Lịch học: Tối 2 - 4 - 6 (Từ 18h00 - 19h30)

Học phí 1.100.000đ (Đã bao gồm lệ phí thi và tài liệu học)