KHAI GIẢNG LỚP A1 NGÀY 10/03/2015

 

Lịch học: tối thứ 3 - 5 - 7 (19h30 - 21h00)

Học phí: 500.000đ (Đã bao gồm giáo trình và lệ phí thi)

Ngày thi: 26/04/2015