KHAI GIẢNG LỚP B1 NGÀY 09/03/2015

 

Lịch học: Tối 2 - 4 - 6 (18h00 - 21h00)

Học phí: 550.000đ (Đã bao gồm lệ phí thi và tài liệu học)

Ngày thi: 26/04/2015