KHAI GIẢNG LỚP AUTOCAD VÀO ĐẦU MỖI TUẦN

Lịch học: - Tối 2 - 4 - 6 (19h30 - 21h00)

hoặc         - Tối 3 - 5 - 7 (19h30 - 21h00)

Học phí: 700.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu học và lệ phí thi)