TTTH TRƯỜNG TÍN THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THIẾT KẾ WEBSITE 

Thiết kế web không cần biết nhiều về tin học vẫn có thể làm riêng một website hoàn chỉnh, tự tin nhận các dự án thiết kế và quản trị website cho các doanh nghiệp. 

- Ngày khai giảng: Thứ 2 và thứ 3 hằng tuần 

- Lịch học: + Tối 2 - 4 - 6 từ 18h - 19h30' 

                  + Tối 3 - 5 - 7 từ 18h - 19h30'

- Thời gian học: 9 tuần 

- HP: 2.000.000 đồng/hv