Trung tâm Tin học Trường Tín thông báo với tất cả học viên: - Nộp 2 ảnh 3x4 - Nộp biên lai thu học phí Địa điểm nộp tại Quầy ghi danh Lý do: Làm thủ tục thi Hạn chót 10/08/2013 cho khóa thi 25/08/2013

Trung tâm Tin học Trường Tín thông báo với tất cả học viên:

- Nộp 2 ảnh 3x4

- Nộp biên lai thu học phí

Địa điểm nộp tại Quầy ghi danh

Lý do: Làm thủ tục thi

Hạn chót 10/12/2013 cho khóa thi 22/12/2013