192.168.1.240 2012-2-9 8-30-24         Hiện tại trung tâm đã đưa vào hệ thống tra cứu điểm thi. Các bạn học viên có thể tra cứu điểm thi của mình theo địa chỉ http://truongtin.vn/tra-diem

Hiện tại trung tâm đã đưa vào hệ thống tra cứu điểm thi. Các bạn học viên có thể tra cứu điểm thi của mình theo địa chỉ http:://truongtin.vn/xem-diem