CHỨNG CHỈ B QUỐC GIA
(Microsoft Access)

Mục tiêu: học viên được trang bị kiến thức về sử dụng Access.

  • Xây dựng và tổ chức Cơ sở dữ liệu với Microsoft  Access, tạo truy vấn (Query) và rút trích dữ liệu, tạo màn hình nhập liệu.
  • Tạo dựng báo cáo, biểu đồ, xây dựng các điều khiển control,  menu, macro và mở báo biểu từ Form.

Đối tượng: biết sử dụng vi tính.

Nội dung:

  • Giới thiệu về Access.
  • Thiết kế bảng dữ liệu (table) và các ràng buộc toàn vẹn về dữ liệu( cột, khóa, bảng ) .
  • Khai thác thông tin trong CSDL.
  • Thiết kế biểu mẫu ( Form ).
  • Thiết kế bảng báo cáo (Report).
  • Sử dụng macro.
  • Tạo Menu, thanh công cụ và một số tiện ích Access.

Hình thức học: Học lý thuyết trực quan với máy chiếu (Projector), thực hành mỗi người 1 máy, vào các buổi tối thứ Sáng thứ 2-4-6.

Thời gian: khoảng 2 tháng.

Bắt đầu: 25/06/2014.

Ngày thi: 20/08/2014

Học phí: trọn khóa 550.000đ (kèm tài liệu học, tài liệu ôn, lệ phí thi).