Thông báo đến tất cả các bạn học viên đã tham gia khóa thi nghề ngày 22-03/2014 và ngày 18-05-2014 đã có chứng chỉ nghề, các bạn vui lòng liên hệ trung tâm để nhận chứng chỉ.