Thông báo: Đã có chứng chỉ tin học A, B khóa thi ngày 26/10/2014, mời các bạn học viên liên hệ trung tâm để nhận chứng chỉ