THÔNG BÁO

Ký thi chứng chỉ Tin Học Quốc Gia A - B do Sở Giáo Dục và Đào Tạo khóa ngày 21/12/2015 đã có. Mời các bạn học viên đến nhận.