TT TIN HỌC TRƯỜNG TÍN THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THI TIN HỌC CHỨNG CHỈ QUỐC GIA  A - B NGÀY 22/03/2015

        Mời các bạn học viên tra cứu kết quả thi bằng những hình thức sau:

- Xem điểm trực tiếp tại văn phòng trung tâm hoặc liên hệ qua điện thoại.

- Tra cứu trực tuyến  vào địa chỉ http://truongtin.vn/tradiem.html

   + Nhập họ và tên, đối với thi A, ngày thi chọn ngày 22/03/2015; thi B chọn ngày thi chọn ngày 23/03/2015

* Lưu ý:  

      - Làm đơn xin giấy xác nhận tạm thời tại văn phòng trung tâm.

      - Sau khi biết kết quả, trường hợp những bạn Hỏng cần liên hệ đăng kí thi bảo lưu ngay trong kì 26/04 để bảo lưu kết quả môn >=5.

      - Hạn chót đăng kí: Ngày 16/04/2015.