THÔNG BÁO

Chứng chỉ Sơ cấp Nghề thi ngày 18/01/2015 đã có, thân mời các bạn học viên đến nhận tại văn phòng trung tâm.

Địa chỉ: 79C Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều - TPCT

Đt: 07103.831.813