THÔNG BÁO

Chứng chỉ Tin học A - B khóa thi ngày 26/04/2015 đã có, mời các bạn đến văn phòng trung tâm để nhận.