THÔNG BÁO NỘP HÌNH KHÓA THI A-B NGÀY 30/08/2015

 

THÔNG BÁO NỘP HÌNH ĐĂNG KÍ DỰ THI TIN HỌC A-B KHÓA NGÀY 30/08/2015

  •  Học viên thuộc các lớp sau nộp hình tại bàn ghi danh:

         - A8, A10, A11, A12, A ôn thi

         - B5, B6, B7, B8

  • Nộp 2 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp.
  • Hạn chót nộp: ngày 18/08/2015

** Lưu ý: Nộp hình sau thời hạn sẽ không được làm phiếu dự thi.