TTTH Trường Tín thông báo đến quý anh chị em học viên nộp hình đăng kí dự thi chứng chỉ nghề khóa ngày 20/09/2015

- Nộp 4 tấm hình 4x6

- Mặt sau ghi rõ: họ và tên - ngày tháng năm sinh - nơi sinh - môn đăng kí thi

- Hạn chót nộp hình và đăng kí: ngày 12/09/2015

- Thí sinh tự do nộp hình và đóng lệ phí thi: 120.000 đồng