TTTH TRƯỜNG TÍN THÔNG BÁO
Để đăng kí dự thi các môn nghề tại kì thi Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề khóa ngày 22/11/2015. Quý anh chị em học viên cần đến trực tiếp Văn phòng Trung tâm để đăng kí.
  • Các môn có tổ chức thi: 3Ds Max, AutoCad, CorelDraw, Photoshop, Kỹ Thuật Phần Cứng (Cài Đặt Lắp Ráp)
  • Nộp 4 tấm hình 4x6, mặt sau ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, môn đăng kí dự thi.
  • Hạn chót nộp: ngày 14/11/2015
  • Nhận giấy báo dự thi ngày 20/11/2015