LỊCH THI CHỨNG CHỈ QUỐC NGHỀ NĂM 2016

 • Khóa 67 thi ngày 24/01/2016
   
 • Khóa 68 thi ngày 27/03/2016
   
 • Khóa 69 thi ngày 22/05/2016
   
 • Khóa 70 thi ngày 24/07/2016
   
 • Khóa 71 thi ngày 25/09/2016
   
 • Khóa 80 thi ngày 27/11/2016

Các lớp CorelDraw, Photoshop, AutoCad, 3Ds Max, Revit, Thiết Kế Website, Kỹ Thuật Phần Cứng sẽ khai giảng hằng tuần và phù hợp với nhu cầu của học viên. Quý anh chị vui lòng đến Trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Học viên nộp 4 tấm hình 4x6 trước ngày thi 2 tuần để đăng kí dự thi.