TTTH TRƯỜNG TÍN THÔNG BÁO
Để đăng kí dự thi các môn nghề tại kì thi Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề khóa 70 ngày 25/09/2016. Quý anh chị học viên cần đến trực tiếp Văn phòng Trung tâm để đăng kí.
  • Các môn có tổ chức thi: AutoCad, CorelDraw, Photoshop, Kỹ Thuật Phần Cứng (Cài Đặt Lắp Ráp)
  • Nộp 4 tấm hình 4x6, mặt sau ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, môn đăng kí dự thi.
  • Hạn chót nộp: ngày 15/09/2016
  • Nhận giấy báo dự thi ngày 24/09/2016