Hàm excel để trả về số tuần trong một năm của một ngày bất kỳ. vd như ngày 20/12/2012 là tuần thứ mấy trong năm 2012

Bạn dùng hàm weeknum ví dụ :
Ô A5 = 20/12/2012
tại ô B5 bạn sẽ tính là ngày 20/12/2012 thuộc tuần bao nhiêu trong năm 2012 bạn đánh
=weeknum(A5) kết quả cho ra tuần 51

Hàm này thuộc bộ Add-Ins Analysis ToolPak, vì thế đế hàm chạy được bạn phải vào menu Tools\Add-Ins và check vào mục Analysis ToolPak.
Rất có thể Excel sẽ đòi bạn cho đỉa CD Office (cùng Version) vào để Update