LỊCH THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO 2018

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản (CB) được đào tạo theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT CB (gồm đủ 6 module CB); Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao (NC) được đào tạo theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT NC (gồm 3 module NC) được quy định tại thông tư 03/2014/TT-TTTT của Bộ Thông Tin Truyền Thông và thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của bộ GD-ĐT và Bộ Thông Tin Truyền Thông.
Chứng chỉ CNTT NC áp dụng cho các đối tượng đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT CB hoặc một trong các chứng chỉ A, B, C trước đây theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của bộ Giáo Dục – Đào Tạo và Bộ Thông Tin Truyền Thông

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA NĂM 2018

LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN- NÂNG CAO

 
Tháng Ngày dự kiến thi Ngày hết hạn đăng kí dự thi
03/2018 11/03/2018 28/02/2018
04/2018 22/04/2018 10/04/2018
06/2018 24/06/2018 12/06/2018
08/2018 26/08/2018 14/08/2018
10/2018 21/20/2018 09/10/2018
12/2018 23/12/2018 11/12/2018

 

*Lưu ý:

– Lệ phí đăng kí thi: 250.000đ/hv – Cơ Bản.

                             280.000đ/hv – Nâng Cao.

– Nộp 2 ảnh 4×6 (ảnh chụp không quá 6 tháng, phía sau ảnh ghi đầy đủ họ tên, NTNS và nơi sinh).

– Nộp 1 bản sao CMND.

 

 

Bình luận

commentsHome

Trắc nghiệm

Tra cứu kết quả

Liên hệ