HOÀN THÀNH HỒ SƠ DỰ THI CƠ BẢN NGÀY 21/07/2019

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản được đào tạo theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (CB) (gồm đủ 6 mô đun CB) quy định tại thông tư 03/2014/TT-TTTT của Bộ Thông Tin Truyền Thông và thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của bộ GD-ĐT và Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Theo đó Chương trình thi Chứng chỉ Tin học A quốc gia sẽ được thay thế bằng Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin căn bản.

Trường Tín thông báo!

A chị học viên vui lòng liên hệ văn phòng nộp hồ sơ dự thi CNTT Cơ Bản:

Bao gồm:

  1. 2 ảnh 3 X 4
  2. CMND photo
  3. Lệ phí thi: 250 000

Anh (Chị) vui lòng hoàn thành trước ngày 06/07/2019 để Trung Tâm hoàn thành hồ sơ.

TRƯỜNG TÍN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!!!!

Bình luận

commentsHome

Trắc nghiệm

Tra cứu kết quả

Liên hệ