Khai giảng

Tên Lớp Ngày khai giảng Lịch học Ngày thi Thời lượng Học phí Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 16/09/2019 16/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP ngày 11/09/2019 11/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 24/09/2019 24/09/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 03/09/2019 03/09/2019 Tối 3 - 5 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 04/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 09/09/2019 09/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 03/09/2019 03/09/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 04/09/2019 04/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 04/09/2019 04/09/2019 Sáng 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 26/08/2019 26/08/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 09/09/2019 09/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 26/08/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 05/08/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 30/07/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ Liên hệ 1.000.000 Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 23/07/2019 23/07/2019 Tối 3 - 5 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 22/07/2019 22/07/2019 Tối 2 - 4- 6 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 15/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 15/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 15/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 22/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 15/07/2019 15/07/2019 Sáng 3 - 5 - 7 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ (MOS) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ 1.500.000/Module Đăng ký
THIẾT KẾ BẢN VẼ KỸ THUẬT 3D REVIT 15/07/2019 Tối 2 - 7 Liên hệ 60 tiết 3.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT 3D SKETCHUP 09/07/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 36 Tiết 1.500.000 Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD Liên hệ Tối 3 - 5 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ILLUSTRATOR 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 09/07/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6, từ 19h30 - 21h Liên hệ 60 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA COREL 19/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 48 tiết 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 19/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 3 tháng 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 17/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
LỚP POWER POINT CƠ BẢN 24/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 6 buổi 500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 19/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ Liên hệ Liên hệ Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 11/06/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000đ Đăng ký
LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA COREL DRAW 10/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000đ Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ADOBE ILLUSTRATOR 10/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 10/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000đ Đăng ký
LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CB13 24/06/2019 Thứ 2 - 4 -6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000đ Đăng ký
THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT SKETCHUP 04/06/2019 Tối 3 - 5 - 7, Từ 18h - 19h30 Liên hệ 2 tháng 1.500.000đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 12 04/06/2019 Tối 3 - 5 - 7, Từ 18h - 19h30 Liên hệ 48 tiết 1.000.000đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 11 03/06/2019 Sáng 2 - 4 - 6, Từ 08 - 10h Liên hệ 2 Tháng 1.000.000đ Đăng ký
TIN HỌC THIẾU NHI 03/06/2019 2 - 4 - 6, Từ 14h - 15h30 Liên hệ 1 tháng 600.000đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 03/06/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 3 tháng 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 03/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ILLUSTRATOR 03/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 48 tiết 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ BẢN VẼ 3D REVIT 10/06/2019 Tối 2 - 7 Liên hệ 72 tiết 3.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 03/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ NỘI THẤT 3D SKETCHUP 03/06/2019 Tối 3 - 5 - 7. Từ 18h - 19h30 Liên hệ 6 tuần 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CB11 03/06/2019 Thứ 2 4 6 từ 08-10h Liên hệ 48 Tiết 1.000.000 Đăng ký
TIN HỌC HÈ 03/06/2019 Liên hệ Liên hệ 1 tháng 600.000 Đăng ký
LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CB12 04/06/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
LỚP EXCEL CƠ BẢN Thường xuyên Liên hệ Liên hệ 6 buổi/12 tiết học 600.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 28/05/2019 Liên hệ Liên hệ Liên hệ 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 06/03/2019 Liên hệ Liên hệ 48 Tiết 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ BẢN VẼ XÂY DỰNG 3D REVIT 11/06/2019 Liên hệ Liên hệ 3 tháng 3.500.000 Đăng ký
LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 20/05/2019 Liên hệ Liên hệ 2 Tháng 1.000.000 Đăng ký
TIN HỌC THIẾU NHI HÈ 2019 03/06/2019 Liên hệ Liên hệ 1 tháng 600.000 Đăng ký
TIN HỌC THIẾU NHI 03/06/2019 Liên hệ Liên hệ 1 tháng 600.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT WEBSITE Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILLUSTRATOR 13/05/2019 Liên hệ Liên hệ 12 Tuần 1.800.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 13/05/2019 Liên hệ Liên hệ 8 tuần 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 13/05/2019 Liên hệ Liên hệ 8 tuần 1.800.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT VỚI SKETCHUP 21/05/2019 Liên hệ Liên hệ 6 tuần 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ XÂY DỰNG AUTOCAD 14/05/2019 Liên hệ Liên hệ 8 tuần 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 13/05/2019 Liên hệ Liên hệ 12 tuần 1500000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 20/05/2019 Liên hệ Liên hệ 8 Tuần 1.000.000 Đăng ký
MOS _ TIN HỌC VĂN PHÒNG CHUẨN QUỐC TẾ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Đăng ký
MOS _ TIN HỌC VĂN PHÒNG CHUẨN QUỐC TẾ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ 1.500.000/Module Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AI 03/04/2019 Liên hệ Liên hệ 8 Tuần 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 03/04/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 09/04/2019 Liên hệ Liên hệ 3 tháng 1.500.000 Đăng ký
29/03/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 900.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ XÂY DỰNG AUTOCAD 26/03/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 25/03/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP Khai giảng thường xuyên. Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP CNTT CƠ BẢN 21/03/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 900.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT VỚI SKETCHUP 05/03/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ XÂY DỰNG AUTOCAD 05/03/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 18/02/2019 Liên hệ Liên hệ 3 tuần 900.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AI 19/02/2019 Liên hệ Liên hệ 2.5 tháng 1.800.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT VỚI SKETCHUP 19/02/2019 Liên hệ Liên hệ 6 tuần 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 18/02/2019 Liên hệ Liên hệ 2 Tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ XÂY DỰNG AUTOCAD 18/05/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.00 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 18/02/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
LỚP THIẾT KẾ WEBSITE 18/02/2019 Liên hệ Liên hệ 3 tháng 2.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ WEBSITE 09/01/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 2.000.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT VỚI SKETCHUP 08/01/2019 Liên hệ Liên hệ 6 tuần 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 02/01/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 31/12/2018 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ XÂY DỰNG AUTOCAD 08/01/2019 Liên hệ Liên hệ 20 tháng 1.000.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 07/01/2019 Liên hệ Liên hệ Liên hệ 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 04/01/2019 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 900.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 19/12/2018 Liên hệ Liên hệ 2 tháng 900 000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 03/12/2018 Liên hệ Liên hệ 8 tuần. Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h-19h30 1 500 000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 03/12/2018 Liên hệ Liên hệ 8 tuần. Thứ 2 - 4 - 6, từ 18h - 19h30 1 500 000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ XÂY DỰNG AUTOCAD 04/12/2018 Liên hệ Liên hệ 8 tuần. Thứ 3 - 5 - 7, từ 19h30 - 21h 1 000 000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT VỚI SKETCHUP 04/11/2018 Liên hệ Liên hệ 6 tuần. Thứ 3 - 4 - 5 1 500 000 Đăng ký


Home

Trắc nghiệm

Tra cứu kết quả

Liên hệ