Khai giảng

Tên Lớp Ngày khai giảng Lịch học Ngày thi Thời lượng Học phí Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 10/02/2020 10/02/2020 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 2.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 10/02/2020 10/02/2020 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 2.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 10/02/2020 10/02/2020 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 03/02/2020 03/02/2020 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 1 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 06/01/2020 06/01/2020 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 2.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 06/01/2020 06/01/2020 Tối 2-4-6 Liên hệ 2 Tháng 2.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 10/02/2020 06/01/2020 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 23/12/2019 23/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT 3D SKETCHUP Liên hệ Sáng - Chiều (T7 và Chủ Nhật) Liên hệ 32 tiết 2.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 07/01/2020 07/01/2020 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 3 ttháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 16/12/2019 16/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 16/12/2019 16/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 16/12/2019 16/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AUTOCAD NGÀY 06/01/2020 06/01/2020 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 11/12/2019 11/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 11/12/2019 11/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 11/12/2019 11/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 02/12/2019 02/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 02/12/2019 02/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 02/12/2019 02/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 06/01/2020 06/01/2020 Sáng 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 06/01/2020 06/01/2020 Tối 2 - 4 - 6 (Ca2) Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 06/01/2020 06/01/2020 Tối 3 - 5 - 7 (Ca1) Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 24/12/2019 24/12/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 09/12/2019 09/12/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 03/12/2019 03/12/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 03/12/2019 03/12/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AUTOCAD NGÀY 03/12/2019 03/12/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 25/11/2019 25/11/2019 Tối 2 - 4- 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 25/11/2019 25/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
LỚP EXCEL CƠ BẢN NGÀY 25/11/2019 25/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tuần 400.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 25/11/2019 25/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 19/11/2019 19/11/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 18/11/2019 18/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 18/11/2019 18/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 18/11/2019 18/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 18/11/2019 18/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 11/11/2019 09/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 11/11/2019 11/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 11/11/2019 11/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 19/11/2019 19/11/2019 Sáng 3 - 5 - 7 Liên hệ 3 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 12/11/2019 12/11/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 05/11/2019 05/11/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 3 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 04/11/2019 04/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 04/11/2019 04/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 04/11/2019 04/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 04/11/2019 04/11/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AUTOCAD NGÀY 21/10/2019 05/11/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 21/10/2019 21/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 21/10/2019 21/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 21/10/2019 21/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW NGÀY 14/10/2019 14/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP NGÀY 14/10/2019 14/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 28/10/2019 28/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 07/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 28/10/2019 28/10/2019 Sáng 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AUTOCAD NGÀY 01/10/2019 01/10/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 07/10/2019 07/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng (24 buổi) 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 07/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ Liên hệ 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 08/10/2019 08/10/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 3 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 15/10/2019 15/10/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 07/10/2019 07/10/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 16/09/2019 16/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP ngày 11/09/2019 11/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 24/09/2019 24/09/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 03/09/2019 03/09/2019 Tối 3 - 5 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 04/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 09/09/2019 09/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO ngày 03/09/2019 03/09/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 đ Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 04/09/2019 04/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 04/09/2019 04/09/2019 Sáng 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 đ Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 26/08/2019 26/08/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 09/09/2019 09/09/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 26/08/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 05/08/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 30/07/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ Liên hệ 1.000.000 Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 23/07/2019 23/07/2019 Tối 3 - 5 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 22/07/2019 22/07/2019 Tối 2 - 4- 6 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ADOBE ILUSSTRATOR 15/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 15/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 15/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 22/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.000.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 15/07/2019 15/07/2019 Sáng 3 - 5 - 7 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ (MOS) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ 1.500.000/Module Đăng ký
THIẾT KẾ BẢN VẼ KỸ THUẬT 3D REVIT 15/07/2019 Tối 2 - 7 Liên hệ 60 tiết 3.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT 3D SKETCHUP 09/07/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 36 Tiết 1.500.000 Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD Liên hệ Tối 3 - 5 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ILLUSTRATOR 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CORELDRAW 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 09/07/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 48 tiết 1.000.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6, từ 19h30 - 21h Liên hệ 60 tiết 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA COREL 19/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 48 tiết 1.800.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHOTOSHOP 19/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 48 tiết 1.500.000 Đăng ký
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO 01/07/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 3 tháng 1.500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 17/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000 Đăng ký
LỚP POWER POINT CƠ BẢN 24/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 6 buổi 500.000 Đăng ký
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 19/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ Liên hệ Liên hệ Đăng ký
VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 11/06/2019 Tối 3 - 5 - 7 Liên hệ 2 tháng 1.500.000đ Đăng ký
LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA COREL DRAW 10/06/2019 Tối 2 - 4 - 6 Liên hệ 2 tháng 1.800.000đ Đăng ký


Home

Trắc nghiệm

Tra cứu kết quả

Liên hệ