Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 29/10/2023

THÔNG BÁO!
Đã có kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 29/10/2023
Tra cứu điểm thi tại website: truongtin.vn/tra-diem
(Nhập đầy đủ họ & tên)
——————–
TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ: 79C Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Hotline: 0948 06 09 08 – 02923 831 813
Website: truongtin.vn
#tinhoccoban
#chungchitinhoccoban
#photoshop
#thietkedohoa

0948060908
Liên hệ