LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

 • Ôn tập & Hệ thống lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT Cơ bản
 • Giúp học viên thi đạt và nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Các cán bộ, nhân viên, sinh viên có trình độ CNTTtương đương Chứng chỉ A có nhu cầu được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản để phục vụ cho nhu cầu công việc, học tập
 • ​Điều kiện học: HV đã có Chứng chỉ A hoặc phải đạt trình đạt trình độ tương Chứng chỉ A
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng

 • Nhanh chóng nắm vững tất cả kiến thức cơ bản về máy tính
 • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows
 • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word
 • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
 • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
 • Hiểu rõ về mạng máy tính, hệ điều hành Windows
 • Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới  
NỘI DUNG
 1. Hệ thống & ôn tập lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT cơ bản.
 2. Giúp học viên có thể thi đạt và nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN.

LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC LIÊN QUAN