KHÓA HỌC

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Ứng dụng CNTT CB và NC

Kho đề thi mẫu và hướng dẫn giải đề giúp học viên ôn tập cho kì thi chứng chỉ Ứng Dụng CNTT.

Tiện ích hỗ trợ

Tra cứu điểm thi

Hỗ trợ học viên tra cứu kết quả thi được Trung Tâm thông báo sau ngày thi 2 tuần..

Tài liệu học tập

Chia sẻ kho tài liệu học tập miễn phí, hữu ích với nhiều lĩnh vực phong phú.

Lớp học trực tuyến

Các lớp học bổ sung kiến thức CNTT, học trực tiếp với giáo viên qua mạng Internet.

Tra cứu chứng chỉ

Hỗ trợ học viên tra cứu chứng chỉ được Trung Tâm cấp sau ngày thi 1,5 tháng.

Giới thiệu việc làm

Cầu nối giúp học viên tiếp cận các cơ hội việc làm từ những doanh nghiệp hàng đầu.

Tin Tức Sự Kiện

Cảm Nhận Học Viên

Cám ơn các bạn đã tin tưởng v?đồng hành cùng chúng tôi

30+

Năm

1.000.000

Học Viên

20+

cơ sở khắp cả nước

100+

chương trình đào tạo