Category Archives: Photoshop, Ai, Corel

Khai giảng các lớp thiết kế đồ họa Ps, Ai, Corel tháng 12/2023

Khai giảng các lớp 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐄𝐋𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 #Ngaykhaigiang: 08/12/2023 #Lichhoc: Tối 2 – 4 – 6 #Thoigianhoc: Từ 18h – 19h30 💞 Thời gian đào tạo: 2 tháng —————————————- 🗻🗻 Khi đăng ký khóa học tại Trung tâm tin học Trường Tín bạn […]

Khai giảng các lớp Thiết kế đồ họa tháng 11/2023

Khai giảng các lớp 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐄𝐋𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 #Ngaykhaigiang: 06/11/2023 #Lichhoc: Tối 2 – 4 – 6 #Thoigianhoc: Từ 18h00 – 19h30 💞 Thời gian đào tạo: 2 tháng —————————————- 🗻🗻 Khi đăng ký khóa học tại Trung tâm tin học Trường Tín bạn […]

Khai giảng các lớp thiết kế đồ họa tháng 09/2023

Khai giảng các lớp 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐄𝐋𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 #Ngaykhaigiang: 06/09/2023 #Lichhoc: Tối 2 – 4 – 6 #Thoigianhoc: Từ 18h – 19h30 💞 Thời gian đào tạo: 2 tháng —————————————- 🗻🗻 Khi đăng ký khóa học tại Trung tâm tin học Trường Tín bạn […]

Khai giảng các lớp Thiết kế đồ họa tháng 08/2023

Khai giảng các lớp 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐄𝐋𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 #Ngaykhaigiang: 09/08/2023 #Lichhoc: Tối 2 – 4 – 6 #Thoigianhoc: Từ 19h30 – 21h 💞 Thời gian đào tạo: 2 tháng —————————————- 🗻🗻 Khi đăng ký khóa học tại Trung tâm tin học Trường Tín bạn […]

Khai giảng các lớp Thiết kế đồ họa tháng 07/2023

Khai giảng các lớp 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐄𝐋𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐓 𝐊𝐄 𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐀 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 #Ngaykhaigiang: 05/07/2023 #Lichhoc: Tối 2 – 4 – 6 #Thoigianhoc: Từ 18h – 19h30 💞 Thời gian đào tạo: 2 tháng —————————————- 🗻🗻 Khi đăng ký khóa học tại Trung tâm tin học Trường Tín bạn […]

Khai giảng các lớp Thiết kế đồ họa ngày 05/06/2023

BỘ SƯU TẬP BẢNG MÀU SÁNG VÀ TRÀN NGẬP MÀU SẮC Màu sắc tươi sáng và phong cách thiết kế đơn giản đang là xu hướng thịnh hành của năm nay. Những thiết kế đơn giản luôn luôn mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái và giúp họ dễ dàng ghi nhớ các […]

Khai giảng các lớp thiết kế đồ họa tháng 05/2023

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THÁNG 05/2023 ————————————————————- 🔖Khóa Photoshop, Ai, Corel Draw – Ngày khai giảng: 08/05/2023 – Thời gian học: Tối 2-4-6 | 18h-19h30 —————————————————— TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN 🧭 Địa chỉ: 79C Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 🌐 Website: https://truongtin.vn/ ☎️ […]

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THÁNG 05/2023

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THÁNG 05/2023 ————————————————————- 🔖Khóa Photoshop, Ai, Corel Draw – Ngày khai giảng: 08/05/2023 – Thời gian học: Tối 2-4-6 | 18h-19h30 —————————————————— TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN 🧭 Địa chỉ: 79C Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 🌐 Website: https://truongtin.vn/ ☎️ […]

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THÁNG 04/2023

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THÁNG 04/2023 ————————————————————- 🔖𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩, 𝗔𝗶, 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗹 𝗱𝗿𝗮𝘄 – Ngày khai giảng: 05/04/2023 – Thời gian học: Tối 2-4-6 | 18h-19h30 —————————————————— TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN 🧭 Địa chỉ: 79C Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 🌐 Website: https://truongtin.vn/ […]

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THÁNG 03/2023

🔖𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩, 𝗔𝗶, 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗹𝗱𝗿𝗮𝘄 – Ngày khai giảng: 01/03/2023 – Thời gian học: Tối 2-4-6 | 18h-19h30 —————————————————— TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN Địa chỉ: 79C Mậu Thân, P. Xuân Khánh, TPCT. Hotline: 0948 06 09 08 Website: https://truongtin.vn/ #Hocthietkedohoa #TinhocCanTho

Liên hệ