Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT khoá thi ngày 25/10/2020

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT khoá thi ngày 25/10/2020

Anh (Chị) học viên vui lòng đến Trung tâm để nhận chứng chỉ.

————-

TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN

Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, TPCT.

Hotline: 0948 06 09 08

#tinhoccoban #cca #tinhoccantho

0948060908
Liên hệ