Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT khoá thi ngày 27/12/2020

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT khoá thi ngày 27/12/2020
Anh (Chị) học viên vui lòng đến Trung tâm để nhận chứng chỉ.
————-
TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ: 79C Mậu Thân, Xuân Khánh, TPCT.
Hotline: 0948 06 09 08
tinhoccoban #cca #tinhoccantho
0948060908
Liên hệ